transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nutritionsaspekter vid Gastric Bybass

Författare och institution:
Anna Laurenius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
Diabetolog Nytt, Årgång 26 ( 1-2 ) s. 1-10
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Gastric Bypass
Postens nummer:
241689
Posten skapad:
2016-09-13 10:16
Posten ändrad:
2016-09-13 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007