transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No breast cancer subgroup can be spared postoperative radiotherapy after breast-conserving surgery. Fifteen-year results from the Swedish Breast Cancer Group randomised trial, SweBCG 91 RT.

Författare och institution:
F Killander (-); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); H Anderson (-); J Mattsson (-); E Holmberg (-); D Lundstedt (-); L Holmberg (-); P Malmström (-)
Publicerad i:
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 67 s. 57-65
ISSN:
1879-0852
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Breast-conserving surgery (BCS) followed by radiotherapy (RT) is an established treatment for women with T1-2N0 breast cancers. Since subgroups of patients have low ipsilateral breast tumour recurrence (IBTR) rates, it is important to study whether RT is necessary for all patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
breast cancer, radiotherapy
Postens nummer:
241680
Posten skapad:
2016-09-13 08:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007