transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Relationship of Social Space and Location Destination after Higher Education

Författare och institution:
Aimee Haley (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
European Conference of Educational Researchers (ECER), Dublin, Ireland, 22-26 August,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
241678
Posten skapad:
2016-09-12 20:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007