transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identitet i arbete(t) - Chefers reflektioner om arbetets dimensioner

Författare och institution:
Katarina Zambrell (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-7246-346-2
Antal sidor:
134
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Datum för examination:
2016-09-09
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
CG-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1
Opponent:
Biträdande professor Thomas Andersson, Högskolan i Skövde
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Managers´identity construction, identity-related dimensions, work-related identity, triggers for identity work, artistic interventions
Postens nummer:
241654
Posten skapad:
2016-09-12 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007