transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making humans and nonhumans talk in diversity research

Författare och institution:
Andreas Diedrich (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
A Research Agenda for Management and Organization Studies, Barbara Czarniawska (red.), , s. 69-78
ISBN:
978 1 78471 701 8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
241648
Posten skapad:
2016-09-12 13:37
Posten ändrad:
2016-09-13 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007