transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Underdogmetafysik underblåser sekteristiska motsättningar

Författare och institution:
Johan Söderberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Tidskriften Respons, ( 2 )
ISSN:
2001-2292
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Postens nummer:
241642
Posten skapad:
2016-09-12 12:02
Posten ändrad:
2016-09-23 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007