transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Division formulas on projective varieties

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Lisa Nilsson (-)
Publicerad i:
Mathematische Zeitschrift, ( DOI: 10.1007/s00209-016-1667-0 )
ISSN:
0025-5874
E-ISSN:
1432-1823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
241630
Posten skapad:
2016-09-11 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007