transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Berättelser om ungdom, förort och kriminalitet

Författare och institution:
Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskning pågår! "Sociala problem, exkludering och kontroll - utmaningar för socialt arbete i vår tid",
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Ungdom, förort, kriminalitet
Postens nummer:
241625
Posten skapad:
2016-09-11 01:10
Posten ändrad:
2016-09-15 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007