transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Party i garderoben? Illegal droganvändning bland män som har sex med män (MSM)

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete); Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vårt tid, 3 dec 2015, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
droger, MSM, HBTQ, survey
Postens nummer:
241624
Posten skapad:
2016-09-11 01:01
Posten ändrad:
2016-09-11 01:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007