transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Men detta gäller nästan uteslutande killar! Hur tjejer gestaltas i berättelser om ungdomsgäng, kriminalitet och förort

Författare och institution:
Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll, 15 dec 2016, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Tjejer, narrativ, förort, ungdom, kriminalitet
Postens nummer:
241622
Posten skapad:
2016-09-11 00:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007