transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nödrop eller angrepp? Social exkludering och kampen om att vinna tolkningsföreträde

Författare och institution:
Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, s. 217–239
ISBN:
9789144109824
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
social exkludering, narrativ, ungdom, förort, kriminalitet
Postens nummer:
241616
Posten skapad:
2016-09-10 23:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007