transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relative adsorption excess of ions in binary solvents determined by grazing-incidence X-ray fluorescence

Författare och institution:
Monika Witala (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Oleg Konovalov (-); Kim Nygård (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Journal of Colloid and Interface Science, 484 s. 249–253
ISSN:
0021-9797
E-ISSN:
1095-7103
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate a model-independent method for experimental determination of the relative surface excess of inorganic ions in binary liquid mixtures, based on grazing-incidence X-ray fluorescence. For this purpose, we probe the ion density profiles in a mixture of water and 2,6-dimethylpyridine containing a hydrophilic salt, potassium chloride. Thereby we demonstrate that the proposed method quantifies in a direct manner the difference between cation and anion excess adsorption in binary solvents with a resolution of one excess ion per 200 nm2 or better.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Yt- och kolloidkemi
Nyckelord:
Adsorption excess; Binary aqueous solvents; Grazing-incidence X-ray fluorescence
Postens nummer:
241615
Posten skapad:
2016-09-10 22:28
Posten ändrad:
2016-10-06 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007