transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simultaneous quantification of depolymerization and mineralization rates by a novel 15N tracing model

Författare och institution:
Louise C. Andresen (Institutionen för geovetenskaper); Anna-Karin Björsne (Institutionen för geovetenskaper); Samuel Bodé (-); Leif Klemedtsson (Institutionen för geovetenskaper); Pascal Boeckx (-); Tobias Rütting (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
SOIL, 2 s. 433-442
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Bioinformatik (beräkningsbiologi)
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
241614
Posten skapad:
2016-09-10 20:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007