transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur och vad för mat presenterar ungdomar i sociala medier? En studie av Instagram

Författare och institution:
Christopher Holmberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); John Chaplin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Dietistaktuellt, 25 ( 2 ) s. 10-14
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
Postens nummer:
241613
Posten skapad:
2016-09-10 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007