transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpretive Journalism

Författare och institution:
Susana Salgado (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Toril Aalberg (-); Frank Esser (-)
Publicerad i:
Comparing Political Journalism, s. 50–70
ISBN:
978-1-138-65586-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2017
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Comparative Research, Political Journalism, Interpretive Journalism
Postens nummer:
241610
Posten skapad:
2016-09-10 15:00
Posten ändrad:
2016-09-19 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007