transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategy and Game Framing

Författare och institution:
Toril Aalberg (-); Claes de Vreese (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Comparing Political Journalism - (eds.) Claes de Vreese, Frank Esser & David Nicolas Hopmann, s. 33–49
ISBN:
978-1-138-65586-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2017
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Comparative Research, Politial Journalism, Strategy Frame, Game Frame, Issue Frame, Framing Politics
Postens nummer:
241609
Posten skapad:
2016-09-10 14:58
Posten ändrad:
2016-09-22 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007