transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How We Did It: Approach and Methods

Författare och institution:
David Nicolas Hopmann (-); Frank Esser (-); Claes de Vreese (-); Toril Aalberg (-); Peter Van Aelst (-); Rosa Berganza (-); Nicolas Hubé (-); Guido Legnante (-); Jörg Matthes (-); Stylianos Papathanassopoulos (-); Carsten Reinemann (-); Susana Salgado (-); Tamir Sheafer (-); James Stanyer (-); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Comparing Political Journalism, s. 10–21
ISBN:
978-1-138-65586-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2017
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Comparative Research, Methodology, Political Journalism
Postens nummer:
241607
Posten skapad:
2016-09-10 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007