transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Congenital heart disease and adolescence

Författare och institution:
Markus Schwerzmann (-); Corina Thomet (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
978-3-319-31137-1
Antal sidor:
231
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Switzerland
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Barnkardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
241605
Posten skapad:
2016-09-10 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007