transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Their Relations to Student Achievement in TIMSS 2011

Författare och institution:
Anna Toropova (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Stefan Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Eva Myrberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Monica Rosén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
ECER 2016 Emerging Researchers' Conference, August 22-23, Dublin, Ireland.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Teacher self-efficacy, teacher competence, TIMSS, social cognitive theory
Postens nummer:
241602
Posten skapad:
2016-09-09 17:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007