transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Generalization of Takegoshi’s Relative Vanishing Theorem

Författare och institution:
Martin Sera (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Geometric Analysis, 26 ( 3 ) s. 1891-1912
ISSN:
1050-6926
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a generalization of Takegoshi’s relative version of the Grauert–Riemenschneider vanishing theorem. Under some natural assumptions, we extend Takegoshi’s vanishing theorem to the case of Nakano semi-positive coherent analytic sheaves on singular complex spaces. We also obtain some new results about proper modifications of torsion-free coherent analytic sheaves.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Cohomology groups , Complex spaces , Modifications , Nakano semi-positive sheaves , Relative vanishing theorem
Postens nummer:
241580
Posten skapad:
2016-09-09 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007