transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unresolved grief and its consequences. A nationwide follow-up of teenage loss of a parent to cancer 6-9 years earlier.

Författare och institution:
T Bylund-Grenklo (-); C J Fürst (-); T Nyberg (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); U Kreicbergs (-)
Publicerad i:
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 24 ( 7 ) s. 3095-103
ISSN:
1433-7339
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The early loss of a parent is a tragedy and a serious life event. This study investigated grief resolution and morbidity in cancer-bereaved teenagers 6 to 9 years after the loss of a parent to cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
cancer, teenage, grief
Postens nummer:
241578
Posten skapad:
2016-09-09 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007