transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spatial size of waves

Författare och institution:
Krzysztof Podgorski (-); Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Marine Structures, 50 s. 55 - 71
ISSN:
0951-8339
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
Postens nummer:
241577
Posten skapad:
2016-09-09 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007