transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accurate prediction tools in prostate cancer require consistent assessment of included variables.

Författare och institution:
Fredrik Jäderling (-); Tommy Nyberg (-); Lennart Blomqvist (-); Anders Bjartell (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Stefan Carlsson (-)
Publicerad i:
Scandinavian journal of urology, 50 ( 4 ) s. 260-6
ISSN:
2168-1813
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to create a preoperative prediction model predicting extraprostatic tumour growth in men with clinically organ-confined disease from a prospectively collected Swedish cohort.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
prostate cancer. cancer
Postens nummer:
241573
Posten skapad:
2016-09-09 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007