transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Defecation into clothing without forewarning and mean radiation dose to bowel and anal-sphincter among gynecological cancer survivors.

Författare och institution:
Helena Lind (-); Eleftheria Alevronta (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ann-Charlotte Waldenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Tommy Nyberg (-); Caroline Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Gail Dunberger (-); Massoud Al-Abany (-); Elisabeth Åvall-Lundqvist (-)
Publicerad i:
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), s. 1-9
ISSN:
1651-226X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To analyze the relationship between mean radiation dose to the bowels and the anal-sphincter and occurrence of 'defecation into clothing without forewarning', a specific and serious fecal incontinence symptom after gynecological radiotherapy. Additional potential risk factors associated with the symptom are explored.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
gynecological cancer, bowel, anal-sphincter
Postens nummer:
241572
Posten skapad:
2016-09-09 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007