transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning and Reasoning in Unknown Domains

Författare och institution:
Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Abdul Rahim Nizamani (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jonas Juel (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Artificial General Intelligence, 7 ( 1 ) s. 104-127
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Postens nummer:
241528
Posten skapad:
2016-09-08 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007