transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strandliv

Författare och institution:
Christina Olsen-Lundh (Juridiska institutionen); Joen Morales (-)
Publicerad i:
Nordisk miljörättslig tidskrift, 2016 ( 1 ) s. 97-106
ISSN:
2000-4273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Nyckelord:
strandskydd, allemansrätt, naturmiljö
Postens nummer:
241522
Posten skapad:
2016-09-08 14:15
Posten ändrad:
2016-09-08 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007