transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five papers on axiomatic theories of truth

Författare och institution:
Graham E. Leigh (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Bulletin of Symbolic Logic, 16 ( 3 ) s. 424-428
ISSN:
1079-8986
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
Postens nummer:
241504
Posten skapad:
2016-09-08 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007