transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gait analysis of transfemoral amputees: errors in inverse dynamics are substantial and depend on prosthetic design

Författare och institution:
Raphael Dumas (-); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper); Laurent Frossard (-)
Publicerad i:
IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ( 99 )
ISSN:
1534-4320
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Osseointegration, amputation, transfemoral amputation, loading, kinetiks, load cell, transducer, validation, joint movements
Postens nummer:
241477
Posten skapad:
2016-09-08 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007