transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etnografisk antologi på dikeskanten - Ulf Johansson Dahre och Thomas Fibiger (red.): Etnografi på museum. Visioner og udfordringer for etnografiske museer i Norden.

Författare och institution:
Magnus Berg (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Utställningsestetiskt forum , 2016 ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
241474
Posten skapad:
2016-09-08 09:25
Posten ändrad:
2016-09-22 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007