transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transfer and transition: Where to go from here?

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Summer course on children and adolescents with chronic illness. 30 August - 2 Sept 2016. Lausanne, Switzerland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
241470
Posten skapad:
2016-09-07 23:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007