transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Science Committee of the Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions: Moving forward.

Författare och institution:
Barbro Kjellström (-); Geraldine Lee (-); Rani Khatib (-); Romy Mahrer-Imhof (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Samar Noureddine (-); Sharon O'Donnell (-); Anna Strömberg (-); Margrét H Svavarsdóttir (-); Tiny Jaarsma (-)
Publicerad i:
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology,
ISSN:
1873-1953
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
241469
Posten skapad:
2016-09-07 23:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007