transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender-based generalisations in school nurses’ appraisals of and interventions addressing students’ mental health

Författare och institution:
Per-Åke Rosvall (-); Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
BMC Health Services Research, 16:451
ISSN:
1472-6963
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
241468
Posten skapad:
2016-09-07 20:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007