transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Giant ventral hernia-relationship between abdominal wall muscle strength and hernia area.

Författare och institution:
Karin Strigård (-); Leonard Clay (-); Birgit Stark (-); Ulf Gunnarsson (-); Peter Falk (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
BMC surgery, 16 ( 1 ) s. 50
ISSN:
1471-2482
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Symptoms arising from giant ventral hernia have been considered to be related to weakening of the abdominal muscles. The aim of this study was to investigate the relationship between the area of the abdominal wall defect and abdominal wall muscle strength measured by the validated BioDex system together with a back/abdominal unit.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kirurgi
Postens nummer:
241456
Posten skapad:
2016-09-07 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007