transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factors influencing the incidence and remission of urinary incontinence after hysterectomy.

Författare och institution:
Katja Bohlin Stenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Håkan Lindkvist (-); Maud Ankardal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
American journal of obstetrics and gynecology,
ISSN:
1097-6868
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studies on the influence of body mass index, smoking and mode of delivery on the occurrence of urinary incontinence after hysterectomy are required to provide women with information about how these factors influence continence post-hysterectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
241451
Posten skapad:
2016-09-07 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007