transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levels of matrix metalloproteinases differ in plasma and serum - aspects regarding analysis of biological markers in cancer.

Författare och institution:
Andreas Jonsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Claes Hjalmarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper); Peter Falk (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Marie-Lois Ivarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
British journal of cancer, 115 ( 6 ) s. 703-706
ISSN:
1532-1827
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background: There are inconsistencies in the use of serum or plasma when analysing the matrix metalloproteinases (MMPs) as diagnostic or prognostic markers. The purpose of this study was to compare the concentration of MMP-1, -2, -7, -8, -9 and -13 in serum vs plasma samples. METHODS: Blood samples were obtained from sixty-five men and women. Samples were analysed for levels of MMPs in corresponding citrate plasma and serum. RESULTS: All MMPs expressed higher concentration in serum compared with plasma (P<0.01). There were no differences between genders. CONCLUSIONS: Present study demonstrated significant differences regarding concentrations of some MMPs using plasma vs serum. We conclude that future studies regarding MMPs as biological markers in cancer should consider the use of citrate plasma instead of serum.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk laboratorievetenskap
Postens nummer:
241449
Posten skapad:
2016-09-07 14:42
Posten ändrad:
2016-09-07 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007