transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid analysis for HIV replication and biomarkers of immune activation and neurodegeneration in long-term atazanavir/ritonavir monotherapy treated patients.

Författare och institution:
Francesca Ferretti (-); Alba Bigoloni (-); Laura Passeri (-); Laura Galli (-); Valeria Longo (-); Simonetta Gerevini (-); Vincenzo Spagnuolo (-); Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Dietmar Fuchs (-); Dario Cattaneo (-); Giada Caramatti (-); Adriano Lazzarin (-); Paola Cinque (-); Antonella Castagna (-)
Publicerad i:
Medicine, 95 ( 28 ) s. e4144
ISSN:
1536-5964
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cerebrospinal fluid (CSF) viral escape is a concern in ritonavir-boosted protease inhibitors monotherapy. The aim was to assess HIV-RNA, biomarkers of immune activation and neurodegeneration, and atazanavir concentrations in CSF of patients on successful long-term atazanavir/ritonavir (ATV/r) monotherapy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241445
Posten skapad:
2016-09-07 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007