transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No support for premature central nervous system aging in HIV-1 when measured by cerebrospinal fluid phosphorylated tau (p-tau).

Författare och institution:
Jan Jessen Krut (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Richard W Price (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Dietmar Fuchs (-); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Aylin Yilmaz (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Paola Cinque (-); Staffan Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Virulence, s. 1-6
ISSN:
2150-5608
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The prevalence of neurocognitive deficits are reported to be high in HIV-1 positive patients, even with suppressive antiretroviral treatment, and it has been suggested that HIV can cause accelerated aging of the brain. In this study we measured phosphorylated tau (p-tau) in cerebrospinal fluid (CSF) as a potential marker for premature central nervous system (CNS) aging. P-tau increases with normal aging but is not affected by HIV-associated neurocognitive disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241443
Posten skapad:
2016-09-07 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007