transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between Plasma Homocysteine Levels and Neuronal Injury in HIV Infection.

Författare och institution:
Erika Ahlgren (-); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Dietmar Fuchs (-); Lars-Magnus Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Staffan Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
PloS one, 11 ( 7 ) s. e0158973
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate the role of homocysteine in neuronal injury in HIV infection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241442
Posten skapad:
2016-09-07 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007