transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The APOE Genotype in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus.

Författare och institution:
Yi Yang (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Mats Tullberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kirsten Mehlig (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för folkhälsoepidemiologi); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kjell Torén (Krefting Research Centre); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carsten Wikkelsö (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
PloS one, 11 ( 7 ) s. e0158985
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Amyloid plaque has been reported in brain biopsies from patients with idiopathic normal-pressure hydrocephalus (iNPH) and proposed as a significant feature of the pathophysiology. Presence of the apolipoprotein E ε4 (APOE ε4) allele is associated with increased risk of Alzheimer's disease (AD).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241441
Posten skapad:
2016-09-07 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007