transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid levels of insulin, leptin, and agouti-related protein in relation to BMI in pregnant women.

Författare och institution:
Carolina Gustavsson (-); Ulrika Andersson Hall (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Aurimantas Pelanis (-); Ove I Karlsson (-); Louise Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Pernilla Svedin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Carina Mallard (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Alexandra Myntti (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Agneta Holmäng (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Obesity (Silver Spring, Md.), 24 ( 6 ) s. 1299-304
ISSN:
1930-739X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
During pregnancy, metabolic interactions must be adapted, though neuroendocrine mechanisms for increased food intake are poorly understood. The objective of this study was to characterize differences in insulin, leptin, and agouti-related protein (AgRP) levels in serum and cerebrospinal fluid (CSF) in pregnant women with normal weight (NW) and pregnant women with overweight (OW) or obesity (OB). Placenta as a source for increased peripheral AgRP levels during pregnancy was also investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241438
Posten skapad:
2016-09-07 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007