transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myo-inositol changes precede amyloid pathology and relate to APOE genotype in Alzheimer disease.

Författare och institution:
Olga Voevodskaya (-); Pia C Sundgren (-); Margareta Strandberg Olofsson (Institutionen för historiska studier); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lennart Minthon (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lars-Olof Wahlund (-); Eric Westman (-); Oskar Hansson (-)
Publicerad i:
Neurology, 86 ( 19 ) s. 1754-61
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We aimed to test whether in vivo levels of magnetic resonance spectroscopy (MRS) metabolites myo-inositol (mI), N-acetylaspartate (NAA), and choline are abnormal already during preclinical Alzheimer disease (AD), relating these changes to amyloid or tau pathology, and functional connectivity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241435
Posten skapad:
2016-09-07 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007