transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longitudinal cerebrospinal fluid biomarker measurements in preclinical sporadic Alzheimer's disease: A prospective 9-year study.

Författare och institution:
Erik Stomrud (-); Lennart Minthon (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Oskar Hansson (-)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), 1 ( 4 ) s. 403-11
ISSN:
2352-8729
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ascertainment of the pattern and temporal change of biomarkers in preclinical (asymptomatic) sporadic Alzheimer's disease (AD) will increase knowledge about early pathogenesis and facilitate interventional therapeutic trials.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241432
Posten skapad:
2016-09-07 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007