transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High tau levels in cerebrospinal fluid predict nursing home placement and rapid progression in Alzheimer's disease.

Författare och institution:
Malin Degerman Gunnarsson (-); Martin Ingelsson (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Hans Basun (-); Lars Lannfelt (-); Lena Kilander (-)
Publicerad i:
Alzheimer's research & therapy, 8 ( 1 ) s. 22
ISSN:
1758-9193
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Increased concentrations of cerebrospinal fluid (CSF) total tau (t-tau) and phosphorylated tau, as well as decreased amyloid-β 42 peptide, are biomarkers of Alzheimer's disease (AD) pathology, but few studies have shown an association with AD progression rate. We hypothesized that high CSF tau, as a marker of ongoing neurodegeneration, would predict a more aggressive course of AD, using time to nursing home placement (NHP) as the main outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241428
Posten skapad:
2016-09-07 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007