transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

APOE ε4 carriers may undergo synaptic damage conferring risk of Alzheimer's disease.

Författare och institution:
Xiaoyan Sun (-); Chuanhui Dong (-); Bonnie Levin (-); Elizabeth Crocco (-); David Loewenstein (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Clinton B Wright (-)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association,
ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Pathogenesis of Alzheimer's disease (AD) in apolipoprotein E ε4 (APOE ε4) carriers remains unclear. We hypothesize that APOE isoforms have differential effects on synaptic function.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241427
Posten skapad:
2016-09-07 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007