transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corrigendum to: "Plasma concentration of the neurofilament light protein (NFL) is a biomarker of CNS injury in HIV infection: A cross-sectional study" [EBioMedicine 3 (216) 135-140].

Författare och institution:
Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Richard W Price (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Norgren (-); Staffan Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Dietmar Fuchs (-); Serena Spudich (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
EBioMedicine, 7 s. 287-288
ISSN:
2352-3964
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241424
Posten skapad:
2016-09-07 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007