transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amyloid precursor protein expression and processing are differentially regulated during cortical neuron differentiation.

Författare och institution:
Lotta Agholme (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Petra Bergström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Faisal Hayat Nazir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Tugce Munise Satir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jamie Toombs (-); Henrietta Wellington (-); Joakim Strandberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Thomas Olsson Bontell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Hlin Kvartsberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Maria Holmström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Cecilia Boreström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Stina Simonsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Tilo Kunath (-); Anders Lindahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Eric Hanse (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Erik Portelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Selina Wray (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Scientific reports, 6 s. 29200
ISSN:
2045-2322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Amyloid precursor protein (APP) and its cleavage product amyloid β (Aβ) have been thoroughly studied in Alzheimer's disease. However, APP also appears to be important for neuronal development. Differentiation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) towards cortical neurons enables in vitro mechanistic studies on human neuronal development. Here, we investigated expression and proteolytic processing of APP during differentiation of human iPSCs towards cortical neurons over a 100-day period. APP expression remained stable during neuronal differentiation, whereas APP processing changed. α-Cleaved soluble APP (sAPPα) was secreted early during differentiation, from neuronal progenitors, while β-cleaved soluble APP (sAPPβ) was first secreted after deep-layer neurons had formed. Short Aβ peptides, including Aβ1-15/16, peaked during the progenitor stage, while processing shifted towards longer peptides, such as Aβ1-40/42, when post-mitotic neurons appeared. This indicates that APP processing is regulated throughout differentiation of cortical neurons and that amyloidogenic APP processing, as reflected by Aβ1-40/42, is associated with mature neuronal phenotypes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241420
Posten skapad:
2016-09-07 13:46
Posten ändrad:
2016-09-07 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007