transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes

Redaktör(er):
Lesley Head (-); Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Gunhild Setten (-); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
ISBN:
9781472464651
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon, Oxon
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Miljö- och naturvårdsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi ->
Humanekologi
Postens nummer:
241404
Posten skapad:
2016-09-06 22:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007