transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trace element composition of rutile and Zr-in-rutile thermometry in meta-ophiolitic rocks from the Kazdag Massif, NW Turkey

Författare och institution:
Firat Sengun (-); Thomas Zack (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Mineralogy and Petrology, 110 s. 547–560
ISSN:
0930-0708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap ->
Endogen geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
Postens nummer:
241403
Posten skapad:
2016-09-06 22:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007