transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Targeted delivery of nerve growth factor to the cholinergic basal forebrain of Alzheimer's disease patients: application of a second-generation encapsulated cell biodelivery device.

Författare och institution:
Helga Eyjolfsdottir (-); Maria Eriksdotter (-); Bengt Linderoth (-); Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management, Chalmers); Bengt Juliusson (-); Philip Kusk (-); Ove Almkvist (-); Niels Andreasen (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Daniel Ferreira (-); Eric Westman (-); Inger Nennesmo (-); Azadeh Karami (-); Taher Darreh-Shori (-); Ahmadul Kadir (-); Agneta Nordberg (-); Erik Sundström (-); Lars-Olof Wahlund (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Maria Wiberg (-); Bengt Winblad (-); Åke Seiger (-); Lars Wahlberg (-); Per Almqvist (-)
Publicerad i:
Alzheimer's research & therapy, 8 ( 1 ) s. 30
ISSN:
1758-9193
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Targeted delivery of nerve growth factor (NGF) has emerged as a potential therapy for Alzheimer's disease (AD) due to its regenerative effects on basal forebrain cholinergic neurons. This hypothesis has been tested in patients with AD using encapsulated cell biodelivery of NGF (NGF-ECB) in a first-in-human study. We report our results from a third-dose cohort of patients receiving second-generation NGF-ECB implants with improved NGF secretion.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241402
Posten skapad:
2016-09-06 19:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007