transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood biomarkers indicate mild neuroaxonal injury and increased amyloid β production after transient hypoxia during breath-hold diving.

Författare och institution:
Magnus Gren (-); Pashtun Shahim (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ronald Lautner (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); David H Wilson (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Norgren (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Brain injury, s. 1-5
ISSN:
1362-301X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine whether transient hypoxia during breath-hold diving causes neuronal damage or dysfunction or alters amyloid metabolism as measured by certain blood biomarkers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241401
Posten skapad:
2016-09-06 19:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007